Numune Alma İşlemleri

Numune alma işlemi, çevre laboratuvarlarında kritik bir süreçtir. Çevre mevzuatı kapsamında rapor verebilmek için numunelerin yetkili laboratuvar ve sertifikalı çalışan tarafından alınması gerekmektedir.

Çevre Referans Laboratuvarı tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarları, numune alarak çevre mevzuatı kapsamında rapor verebilir. Tesis tarafından gönderilen numuneler için çevre mevzuatı kapsamında olmayan bir rapor sunulur. Bakanlık sertifika programları düzenleyerek, yetkili sorumluların numune almalarını sağlamaktadır. Sadece Bakanlığın numune alma eğitimine katılan, laboratuvar bünyesinde çalışmayan kişilerin aldığı numuneler, çevre mevzuatı kapsamında rapor hazırlanması için yeterli değildir. Kabul edilecek numune alma şekli şu şekildedir: sertifika alan yetkili kişi, yetkili çevre laboratuvarında çalışıyorsa alınan numune çevre mevzuatı kapsamında raporlanabilir.

Numune Alma İşlemleri

TÜBİTAK, Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-3 analizi için numune alma işleminde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından konu ile alakalı yetki alan laboratuvarları kullanır. AEM Laboratuvarı bu konuda numune alıp, numuneleri TÜBİTAK’a bırakma yetkisi olan bir laboratuvardır.

Çeşitli havza izleme projeleri için gerçekleştirilen; yüzeysel ve yer altı sularından numune alma, yerinde ölçüm, soğuk zincir ile transfer işlemleri numune almanın bir parçasıdır.

Numune alma işlemi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının hizmetleri geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile numune alma işlemi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.