Hakkında

AEM markası ile iş hayatına atılan laboratuvar, Türkiye’deki çeşitli sektörlere numune alma, ölçüm ve analiz hizmeti vermek amacıyla, 2006 yılında Maltepe, İstanbul’da kuruldu. Kuruluşta yer alan ortak isimlerinin baş harfleri ile AEM markası oluşturuldu. Tam unvanı ise şu şekilde belirlendi: AEM Çevre Laboratuarı Analiz Ticaret Anonim Şirketi.

Kurulan 10 kişilik ekip ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvurusu için çalışmalara başlandı ve 2007 yılında laboratuvar ön yeterlilik belgesi alarak süreç tamamlandı. TÜRKAK’tan alınan TS EN ISO/IEC 17025 standart akreditasyonu ise çalışmalar neticesinde 2008 yılında şirkete katıldı, uluslararası geçerliği olan akredite bir laboratuvar oluştu.

Sektörde yeni olmasına rağmen; arıtma tesisi projelendirme, inşa ve işletme hizmeti veren ilk firmadan kazanılan deneyim, tecrübe, ticari beceri ve yatırım hacmindeki büyüklük sayesinde, çevre laboratuvarı hizmeti veren diğer paydaşlar arasındaki saygın konuma, ilk bir iki yılda sahip oldu. Dönemin büyük çevre laboratuvarları arasında kısa sürede yer aldı.

Kurulduktan üç yıl sonra, 2009 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ön yeterlilik belgesini, yeterlilik belgesine çevirdi. Dört yıllık geçerlilik süresi olan belge, 2013 yılında yenilendi. Mevzuat değişikliği ile son alınan belgenin geçerlilik süresi beş yıla çıkarıldı. Belgenin geçerliği devam etmektedir.

Çevre laboratuvarı olarak kurulan şirket, zaman içerisinde farklı kollarda da faaliyet göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen, yüzme havuzu suyu numune alma ve analiz yapma yetki belgesini 2012 yılında almaya hak kazandı. Böylece ticari amaçlı kullanımı olan havuzlarda gerçekleştirilen rutin kontrolleri, İstanbul’da yapabilen ilk yetkili özel laboratuvar unvanına sahip oldu. Mevzuat değişikliği ile özel laboratuvarlara yetki verilmesine son verildi. Böylece 2020 yılında yüzme havuzu suyu analizi için AEM Laboratuvarı’nın Bakanlık yetki süresi doldu. Şu anda Türkak kapsamında numune alma ve analiz süreci devam etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği, iş hijyeni konularında; ölçüm, test ve analiz hizmeti verebilecek yetkili laboratuvarlar arasına 2015 yılında katıldı. Bu sayede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da yeterli görüldü ve yetki belgesi almaya hak kazandı. Yetki belgesi ve faaliyetleri devam etmektedir.

Kurulduğu günden bugüne kadar pek çok OSB yönetimi, çeşitli havza izleme projeleri ile sudan numune alma ve analiz çalışmalarını başarı ile tamamladı. Benzer projelerde faaliyeti devam etmektedir. Ayrıca çevre izin ve lisans aşamasında; atık su, emisyon, imisyon, gürültü, atık matrislerinde gerçekleştirilen numune alma, ölçüm ve analiz çalışmaları ile kamu ve özel şirketlerin süreçlerine katkıda bulundu.

Profesyonel ve deneyimli kadrosu ile Türkiye genelinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve sağlık başlıklarında laboratuvar hizmeti vermeye devam etmektedir.

VİZYON

Laboratuvar çalışmalarında uluslararası hizmet verebilen örgütlenmeye ulaşmaktır.

MİSYON

Yaşam döngüsünün sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak için analiz ve ölçüm hizmetlerini; yetkin, kaliteli, hızlı ve tarafsız bir şekilde, başta sanayi tesisleri olmak üzere, ihtiyaç duyan tüm örgütlere sunmaktır.