Paylaşım Bulutu

Aydınlatma Ölçümü Nedir?

Paylaşım Bulutu
Aydınlatma Ölçümü Nedir
Aydınlatma ölçümü temel anlamda işyerlerinin ideal aydınlatma düzeylerini tespit etmek için yapılan ölçüme verilen addır. Aydınlatma ölçümü sayesinde işletmenin çalıştığı sektör ve yapılan işe göre en ideal aydınlatma düzeyi ölçümlenir. Bu ölçümler neticesinde elde edilen veriler ise ilgili alandaki standartlarla değerlendirilir. İşyerlerinde gerçekleştirilen aydınlatma ölçümü değerlendirilmesinde baz alınan standartlar TS…

İşyeri Ortam Ölçümü Nedir?

Paylaşım Bulutu
İşyeri Ortam Ölçümü Nedir
İşyeri ortam ölçümü çalışma ortamında sağlık ve güvenliği sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından istenen ölçümlere verilen genel isimdir. Çalışma ortamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticiler ve bunların çalışanların üzerine etkileri olabilir. Bu kirleticileri tayin etmek için çeşitli test, numune alma ve analiz metotları…

Ağır Metal Ölçümü Nedir?

Paylaşım Bulutu
Ağır metaller, vücudumuzda doğal olarak bulunan ve vücudumuz için faydalı olan metaller dışında doğada bulunan ve yüksek oranda vücuda alınması halinde sağlımız için tehlikeli olan metal türleridir. Ağır metallerin vücudumuzda bulunması ve oranının artması halinde vücudumuzda toksik etkiler oluşabilir. Ağır metal analizleri ile ağır metal düzeyi belirlenerek gerekli önlemlerin alınması…

Çevresel Gürültü Ölçümü Nedir?

Paylaşım Bulutu
Çevresel Gürültü Ölçümü Nedir
Çevresel gürültü ölçümü, çevre mevzuatında yer alan bir ölçüm türüdür. Genel olarak çevresel gürültü işletme kaynaklı gürültünün ölçümü için gerçekleştirilir, canlı müzik izinlerinde veya şikâyet durumlarında belediyelerden istenebilir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yetkili çevre laboratuvarı tarafından çevresel gürültü ölçümü yapılır ve raporlanır. Temelde akustik ve çevresel gürültü…

Debi Ölçümü Nedir?

Paylaşım Bulutu
Debi ölçümü sıvı veya gaz fazlarında, akışkanlığı olan maddelerin en kesitten belirli bir zamanda geçen hacmi belirtmektir. Debi birimi hacim / zaman’dır, genellikle m3/sn olarak kullanılır, Q ile gösterilir. Laboratuvarlar atık su arıtma tesisi giriş ve çıkışında, bacada, nehir yatağında debi ölçümü yapabilmektedir. Debi ölçümü kapalı kanal debi ölçümü ve…

Kişisel Maruziyet Ölçümü Nedir?

Paylaşım Bulutu
Kişisel Maruziyet Ölçümü Nedir
Kişisel maruziyet ölçümü, çalışma ortamındaki toz, VOC, gürültü, titreşim ve kimyasal buhar ve bileşikler gibi çok çeşitli kirletici ve fiziksel faktörlerin çalışan sağlığı üzerindeki etkilerinin kişi bazlı ölçülmesidir. Kişisel maruziyet ölçümü olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının engellenmesi veya bu olasılığın en düşük seviyeye indirilebilmesi için gerekli olan bir ölçümlerin…

3. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi Çalıştay’ına Katıldık

Paylaşım Bulutu
3. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştayı, 28-29 Eylül 2021 tarihlerinde, Ankara Green Park Otel’de gerçekleşti. AEM Laboratuvarı olarak Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa KELEŞ ve Genel Müdür, Enes KELEŞ çalıştaya katılım sağladı. MELBES, Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterliği Yönetmeliği kapsamında yetki alan ve çevre laboratuvarı olarak bilinen laboratuvarların, tarafsızlık ilkesini…

Canlı Müzik Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?

Paylaşım Bulutu
Canlı Müzik Ruhsatı Nedir
Eğlence yerleri müzikten bağımsız düşünülemez. Kimi zaman banttan, kimi zaman canlı olarak müzik çalar. Bu müzik ile konsere, düğüne, belki bir akşam yemeğine renk katılır. İşletmelerin faaliyetini yürütmesi için kamu kurumları bazı bilgi ve belge ister, şartlara uyulduğu takdirde çeşitli ruhsatlar işletmelere verilir. Canlı müzik ruhsatı da bu izinlerden bir…

İSKİ Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi Tamamlandı

Paylaşım Bulutu
Tübitak MAM ve AEM Laboratuvarı arasında yapılan sözleşme doğrultusunda; nehir, akarsu, dere ve baraj gölü istasyonlarından; numune alma, debi ölçümü, en kesit profili çıkarılması, mikrobiyolojik analizlerin yapılması ve diğer numunelerin TÜBİTAK MAM’a teslimi işinin saha çalışmaları tamamlandı. Alibey Barajı Havzası Koruma Planı Çalışması Projesi ve Ömerli Barajı Havzası Koruma Planı…

VOC Ölçümü Nedir? VOC Analizi Nasıl Yapılır?

Paylaşım Bulutu
VOCs (Volatile Organic Compounds – Uçucu Organik Bileşikler) ölçüm ve analizi olarak ülkemizde adından bahsedilen uçucu organik bileşikler; organik yapıda, kaynama noktası düşük, kolay buharlaşabilen bileşiklerdir. Baca gazı, hava kalitesi ve çalışma ortamı, su ve toprak kapsamlarında VOC ölçümü, örnekleme ve analizi yapılır. VOC bileşiklerinin bazıları şunlardır: 1-büten, izopiren, etil…
Menü