Biyota Analizi

Biyota analizi, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında mevzuatta yer alır, bitki ve hayvan kalıntılarının analizi ile kirliliğin biyolojik taşınımı gözlemlenir. Yönetmelik ile amaçlanan biyota ile diğer çevre bileşenlerinde (toprak, hava ve benzeri) kirlilik oranının artmasına engel olmaktır.

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Ek–1 ve Ek–2 içeriğinde yer alan tehlikeli maddelere ilişkin kalite kriterlerinin biyotalarda izlenmesi ve kontrolü bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılarak, sonuçlar her yıl Bakanlığa düzenli olarak rapor edilir.

Biyota analizi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile biyota analizi konusunda hizmet vermektedir.

Biyota Analizi