Belgeler

Türk Akreditasyon Kurumu
Akreditasyon Sertifikası
Belge Numarası: AB-0183-T

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi
Belge Numarası: Y-34/108/2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yetki Belgesi
Belge Numarası: 211

Menü