Atık Analizi

Atık analizi, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre mevzuatında yer almaktadır. İşletmelerde atık oluşuyorsa, oluşan atıklar belirli bir plan doğrultusunda işletmeciler tarafından uzaklaştırılmak zorundadır. Bu planlama aşamasında, yaptırılması gereken işlemlerden biri de atık analizidir.

aq_block_3
aq_block_4

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Ek-3 analizleri yaptırılmaktadır. Yönetmeliğin, Ek-4 atık listesinin atık kodunda yıldız işareti bulunan, açıklama sütununda; A harfi ile işaretli olan atıklar tehlikeli, M harfi ile olanlar ise muhtemel tehlikeli atık, yıldız işareti bulunmayanlar ise tehlikesiz atık olarak değerlendirilir. A işareti olanlar için analiz gerekli değildir, M işareti olanlar için EK-3/B atık analizi yaptırılmalıdır, işaret bulunmayanlara ise bu yönetmelik kapsamında analiz yaptırılması gerekli değildir. Bu analiz, en geç 5 yılda bir yenilenmek zorundadır.

Ek-3/B analizi Türkiye'de sadece TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK sadece analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmekte, numune alma işlemlerinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarları kullanmaktadır. AEM Laboratuvarı bu konuda numune alma yetkisine sahiptir.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında, atıkların düzenli depolanabilmesi için kabul kriterleri (Ek-2) tablolarında yer alan atık analizi de yapılmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ek-4 atık listesinde yer alan, yıldız işareti olmayan atıklar tehlikesiz atık olarak değerlendirilir ve düzenli depolamaya gönderilebilir. Düzenli depolamaya gitmeden önce atığın karakterizasyonu, yani atık analizi (Ek-2) istenir. Bu kapsamda yapılan atık analizi neticesinde, atığın; inert, tehlikesiz veya tehlikeli olduğuna karar verilir. Analiz raporu ile düzenli depolama işlemleri gerçekleştirilir.

Atık analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Atık Parametre Listesi