Atık Analizi

Atık analizi, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre mevzuatında yer almaktadır. İşletmelerde atık oluşuyorsa, oluşan atıklar belirli bir plan doğrultusunda işletmeciler tarafından uzaklaştırılmak zorundadır. Bu planlama aşamasında, yaptırılması gereken işlemlerden biri de atık analizidir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Ek-3 analizleri yaptırılmaktadır. Yönetmeliğin, Ek-4 atık listesinin atık kodunda yıldız işareti bulunan, açıklama sütununda; A harfi ile işaretli olan atıklar tehlikeli, M harfi ile olanlar ise muhtemel tehlikeli atık, yıldız işareti bulunmayanlar ise tehlikesiz atık olarak değerlendirilir. A işareti olanlar için analiz gerekli değildir, M işareti olanlar için EK-3/B atık analizi yaptırılmalıdır, işaret bulunmayanlara ise bu yönetmelik kapsamında analiz yaptırılması gerekli değildir. Bu analiz, en geç 5 yılda bir yenilenmek zorundadır.

Atık Analizi

Ek-3/B analizi Türkiye’de sadece TÜBİTAK MAM ve Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. Bu kurumlar analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmekte, numune alma işlemlerinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarları kullanmaktadır. AEM Laboratuvarı bu konuda numune alma yetkisine sahiptir.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında, atıkların düzenli depolanabilmesi için kabul kriterleri (Ek-2) tablolarında yer alan atık analizi de yapılmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ek-4 atık listesinde yer alan, yıldız işareti olmayan atıklar tehlikesiz atık olarak değerlendirilir ve düzenli depolamaya gönderilebilir. Düzenli depolamaya gitmeden önce atığın karakterizasyonu, yani atık analizi (Ek-2) istenir. Bu kapsamda yapılan atık analizi neticesinde, atığın; inert, tehlikesiz veya tehlikeli olduğuna karar verilir. Analiz raporu ile düzenli depolama işlemleri gerçekleştirilir.

Çevre mevzuatı kapsamında, atık analizi ile alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren MELBES ile atık analizi talepleri toplanmaktadır. MELBES, talepleri yetkili laboratuvarlara atamaktadır. Kapsam dışı, kontrol amaçlı yapılacak atık analizleri için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir. Çevre mevzuatı kapsamında atık analizi yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık analizi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.