Balık Çiftlikleri Analizi

Balık çiftlikleri analizi, denizlerde kurulan balık çiftliklerini kontrol etmek, çevre kirliliği ve ötrofikasyonu önlemek amacıyla yaptırılan analizdir. Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamındaki analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenmektedir.

aq_block_3
aq_block_4

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ, Madde 6'da yer alan ölçüm parametrelerinin belirli periyotlarda analizi istenmektedir. İzleme periyodu ve raporlama başlığı altında, Madde-8'de balık çiftliği analizi sıklıkları da belirtilir. Her yıl Ağustos ayında, Tablo-1'in su kolonunda yer alan parametrelerin analizi istenir.

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Madde-5, c bendinde belirtilen TRIX indeksinin hesaplanabilmesi için Ek-1'de belirtilen parametrelerin analizi istenir. Analizler yılda iki kez; Mayıs ve Ağustos aylarında istenir. Çiftliğin ortası ve dört kenarı olmak üzere toplam 5 noktasından; her bir nokta için üç farklı derinlikten (yüzey, orta ve dip) numune alınması ve analiz sonuçları ile TRIX indeksinin hesaplanması gerekir.

Balık çiftlikleri analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile balık çiftlikleri analiz konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Balık Çiftlikleri Parametre Listesi