Baca Gazı Ölçümü

Baca gazı ölçümü, bir diğer adı ile emisyon ölçümü, genellikle sanayi tesislerinin çatılarındaki veya bağımsız olarak yükselen bacalarda yapılan, ölçüm veya numune alma ve analiz işlemi olarak bilinmektedir. Çevre izni aşamasında, daha sonra ise rutin olarak 2 yılda bir emisyon teyit ölçümlerinin tekrarlanması gerekmektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan baca gazı ölçümü; işletme içerisinde biriken, kirliliğe neden olabilecek gazların atıldığı bacalarda gerçekleştirilir. Yönetmelikte, Ek-1 ve Ek-5 bölümlerinde çeşitli kimyasal kirleticiler ve bunlara karşılık gelen sınır değerler verilir. Sınır değeri olan kirletici işletmede yer alır ve baca ile gaz olarak atılır ise bu bacada, o kirleticinin sınır değeri sağladığı ölçüm raporu ile ispatlanmalıdır.

Baca Gazı Ölçümü

Ölçüm öncesinde tadilat yapılması gereken bacalar olabilir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ölçüm standartlarında belirtilen şartların sağlanması için numune alma delikleri açmak, direkt baca veya bacada şapka var ise şapkanın boyunu yükseltmek yapılabilecek bazı değişikliklerdendir. Ölçüm noktasına erişmenin güvensiz olduğu bacalarda ise numune alma deliklerine ulaşmak için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Örneğin; erişimin sağlanacağı bölgeye yürüyüş yolu, ölçüm platformu veya seyyar iskele kurmak, vinç kiralamak…

Emisyon ölçümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine ölçüm programı giriş yapılır. Sistem en erken 5 gün sonrasına gün vermektedir. Ölçüm sonrasında raporlama için çeşitli bilgi ve evraklar gereklidir.

Emisyon veya baca gazı ölçüm ve analiz konusu ile alakalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren MELBES ile baca gazı ölçümü talepleri toplanmaktadır. MELBES, talepleri yetkili laboratuvarlara atamaktadır. Kapsam dışı, kontrol amaçlı yapılacak baca gazı ölçümü için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir. Çevre mevzuatı kapsamında baca gazı ölçümü yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile emisyon veya baca gazı ölçüm ve analiz konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.