Deniz Suyu Analizi

Deniz suyu analizi, derin deniz deşarjı veya alıcı ortam olarak denizi kullanan işletmelerin yaptırdığı analiz çeşididir. Kentsel arıtma tesisleri, limanlar, tersaneler ve bazı fabrikalar bu kapsamda değerlendirilebilir.

İlgili Mevzuat:

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
  • Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik
  • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale
  • Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
Deniz Suyu Analizi

Derin deniz deşarjı isimli çevre izni aşamasında ve kontrol numuneleri için deniz suyundan numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirilir. Çevre izni alındıktan sonra, izin belgesi ekinde belirtilen aralıklarda deniz suyu analizi yapılması gerekir.

Deniz suyu tuzlu su olduğu için atık su veya tatlı sudan farklı yöntemler ile analiz edilir. Özellikle zehirlilik (ZSF) parametresi tuzlu suya adapte olabilen balıklar ve farklı bir analiz standardı ile analiz edilmelidir.

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamındaki deniz suyu analizinde, Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarının raporları geçerlidir. Numune alma işlemleri yönetmelikte belirtilen şartlarda gerçekleştirilir, analizler Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına yaptırılır. Numune alma ve teslim hizmeti AEM Laboratuvarı tarafından verilir.

Çevre mevzuatı kapsamında, deniz suyu analizi ile alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren MELBES ile çevre izni ve iç izleme deniz suyu analizi talepleri toplanmaktadır. Alınan talepleri, MELBES yetkili laboratuvarlara atamaktadır. Kapsam dışı, kontrol amaçlı, Türkak kapsamında yapılacak deniz suyu analizleri için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir. Çevre mevzuatı kapsamında deniz suyu analizi yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ kapsamındaki deniz suyu analizi MELBES dışında bırakılmıştır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile deniz suyu analizi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.