Arıtma Çamuru Analizi

Arıtma çamuru analizi, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre mevzuatında yer almaktadır. Eğer evsel ve kentsel arıtma çamuru, toprakta gübre katkısı olarak kullanılacaksa veya atık olarak düzenli depolamaya gönderilecekse, az önce belirtilen yönetmelikte yer alan şartları sağlamak zorundadır.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Ek-2B’de yer alan stabilize arıtma çamuru analiz belgesi için numune aldırmak ve analiz yaptırmak gerekir. Bu analiz raporu, diğer rapor ve bilgiler ile amaçlanan, stabilize arıtma çamuru kullanım izin belgesi almaktır. Alınan izin belgesi ile arıtma çamurunun; insan, hayvan, bitki ve toprağa zarar vermeden kontrollü olarak kullanımının gerçekleştiği ispatlanır.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında, atıkların düzenli depolanabilmesi için kabul kriterleri Ek-2 tablosunda yer alan parametreler, atık olarak düzenli depolamaya gönderilecek olan arıtma çamurları için yaptırılan bir diğer analiz çeşididir.

Arıtma çamuru analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarların raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile arıtma çamuru analizi konusunda hizmet vermektedir.

Menü