Arıtma Çamuru Analizi

Arıtma çamuru analizi, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında çevre mevzuatında yer almaktadır. Eğer evsel ve kentsel arıtma çamuru, toprakta gübre katkısı olarak kullanılacaksa veya atık olarak düzenli depolamaya gönderilecekse, az önce belirtilen yönetmelikte yer alan şartları sağlamak zorundadır.

aq_block_3
aq_block_4

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Ek-2B’de yer alan stabilize arıtma çamuru analiz belgesi için numune aldırmak ve analiz yaptırmak gerekir. Bu analiz raporu, diğer rapor ve bilgiler ile amaçlanan, stabilize arıtma çamuru kullanım izin belgesi almaktır. Alınan izin belgesi ile arıtma çamurunun; insan, hayvan, bitki ve toprağa zarar vermeden kontrollü olarak kullanımının gerçekleştiği ispatlanır.

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında, atıkların düzenli depolanabilmesi için kabul kriterleri (Ek-2) tablosunda yer alan parametreler, atık olarak düzenli depolamaya gönderilecek olan arıtma çamurları için yaptırılan bir diğer analiz çeşididir.

Arıtma çamuru analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile arıtma çamuru analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Arıtma Çamuru Parametre Listesi