Su Analizi

Su analizi ile çevre mevzuatında kastedilen yüzeysel ve yer altı suyu analizidir. Mevzuatta konu ile alakalı analizlerin istendiği yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’dir.

Nehir, göl, lagün, deniz ve yer altı suyundan alınan numunelerde su analizi yapılabilir. Genel olarak bu amaç ile alınan numunelerde düşük dedeksiyon limitlerine inmek gerekir. Mikro kirleticiler daha çok yüzeysel ve yer altı sularında izlenir. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak su analizi yapılabilmektedir.

Su analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile su analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

Su Analizi