Su Analizi

Su analizi ile çevre mevzuatında kastedilen yüzeysel ve yer altı suyu analizidir. Mevzuatta konu ile alakalı analizlerin istendiği yönetmelikler şunlardır: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği.

aq_block_3
aq_block_4

Nehir, göl, lagün, deniz ve yer altı suyundan alınan numunelerde su analizi yapılabilir. Genel olarak bu amaç ile alınan numunelerde düşük dedeksiyon limitlerine inmek gerekir. Mikro kirleticiler daha çok yüzeysel ve yer altı sularında izlenir.

Su analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile su analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Su Parametre Listesi