Toprak Analizi

Toprak analizi, çevre mevzuatında Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yaptırılır.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmaları için yeterlilik belgesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alan danışmanlık firmaları, kirliliğin tespiti amacı ile çalışmalar yapar. Daha sonra, Bakanlıktan yetkili çevre laboratuvarları ile alınan toprak numunelerini analiz yaptırarak, toprak kirliliğinin nihai halini belirler ve kendi raporunu oluşturur.

Toprak Analizi

Saha çalışmaları sırasında; anlık ölçümler, sondaj işlemleri, numune çıkarma ve homojenize etme işlemleri gerçekleştirilir. Alınan numuneler laboratuvar ortamında, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin, Ek-2 bölümünde belirtilen toprak analizi parametreleri doğrultusunda analiz edilir.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ise arıtma çamurunun kullanılması planlanan topraktan numune alınır ve toprak analizi gerçekleştirilir. Toprak analiz belgesi için Yönetmeliğin Ek-2A bölümünde yer alan parametrelerin analiz sonuçları belirlenmelidir.

Toprak analizi konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren, MELBES sistemi ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak toprak analizi talepleri toplanmaktadır. Alınan talepleri, MELBES yetkili laboratuvarlara atamaktadır. ÇED, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında yapılacak toprak analizi MELBES kapsamının dışında bırakılır, bu kapsamlar için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile toprak analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.