Toprak Analizi

Toprak analizi, çevre mevzuatında Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yaptırılır.

aq_block_3
aq_block_4

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında saha çalışmaları detaylıdır. Bu konu ile alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alan danışmanlık firmaları, kirliliğin tespiti amacı ile çalışmalar yapar. Daha sonra, Bakanlıktan yetkili çevre laboratuvarları ile alınan toprak numunelerini analiz yaptırarak, toprak kirliliğinin nihai halini belirler ve kendi raporunu oluşturur.

Saha çalışmaları sırasında; anlık ölçümler, sondaj işlemleri, numune çıkarma ve homojenize etme işlemleri gerçekleştirilir. Alınan numuneler laboratuvar ortamında, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğinin, Ek-2 bölümünde belirtilen parametreler doğrultusunda toprak analizi yaptırılır.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ise arıtma çamurunun kullanılması planlanan topraktan numune alınır ve toprak analizi gerçekleştirilir. Toprak analiz belgesi için Yönetmeliğin Ek-2A bölümünde yer alan parametrelerin analiz sonuçları belirlenmelidir.

Toprak analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile toprak analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Toprak Parametre Listesi