Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü, çevresel ve akustik olarak ikiye ayrılmaktadır. Çevre mevzuatı kapsamında yer alan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile gürültü kirliliğinin kontrolü sağlanır.

Çevresel gürültü ölçümleri iş yeri, atölye, eğlence yerlerinde gerçekleştirilir. Canlı müzik izni almak veya belediyelere yapılan şikayetleri değerlendirmek amacı ile çevresel gürültü ölçümü yapılır. Çevresel gürültü ölçümleri genellikle belediyeler tarafından istenir, bazı durumlarda il çevre ve şehircilik müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu ölçümleri isteyebilir.

Gürültü Ölçümleri

Akustik gürültü ölçümleri ise çoğunlukla büyük ölçekte fabrika, kırma eleme tesisi gibi işletmelerden istenir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, çevre izni esnasında, gürültü ölçümü istenen işletmelerde akustik gürültü ölçümü yaptırılmak zorundadır. Kapsama dahil olmayan bazı işletmelerin aldığı şikayetler değerlendirilirken de il çevre ve şehircilik müdürlükleri tarafından akustik ölçüm istenebilir. Akustik ölçümün teknik olarak alınamayacağı durumlarda çevresel gürültü ölçümü yapılır.

Gürültü ölçümü konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren MELBES sistemi ile çevre izni kapsamında yapılacak akustik gürültü ölçümü talepleri toplanmaktadır. Alınan talepleri MELBES yetkili laboratuvarlara atamaktadır. ÇED kapsamında gerçekleştirilecek akustik gürültü ölçümleri MELBES kapsamının dışında bırakılır. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, eğlence yerlerinin canlı müzik ruhsatı veya atölyelerin şikayet edilmesi durumunda yapılan çevresel gürültü ölçümleri MELBES kapsamının dışında bırakılır. Çevresel gürültü ölçümü veya ÇED ve Türkak kapsamında yapılacak akustik gürültü ölçümü için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile gürültü ölçümü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.