Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü, çevresel ve akustik olarak ikiye ayrılmaktadır. Çevre mevzuatı kapsamında yer alan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile gürültünün kirlilik seviyesine ulaşmasına engel olunur.

aq_block_3
aq_block_4

Çevresel gürültü ölçümleri iş yeri, atölye, eğlence yerlerinde gerçekleştirilir. Canlı müzik izni almak veya belediyelere yapılan şikayetleri değerlendirmek amacı ile çevresel gürültü ölçümü yapılır. Çevresel gürültü ölçümleri genellikle belediyeler tarafından istenir, bazı durumlarda il çevre ve şehircilik müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu ölçümleri isteyebilir.

Akustik gürültü ölçümleri ise daha çok büyük ölçekte fabrika, kırma eleme tesisi gibi işletmelerden istenir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, çevre izni esnasında, gürültü ölçümü istenen işletmelerde akustik gürültü ölçümü yaptırılmak zorundadır. Kapsama dahil olmayan bazı işletmelerin aldığı şikayetler değerlendirilirken de il çevre ve şehircilik müdürlükleri tarafından akustik ölçüm isteyebilir. Akustik ölçümün teknik olarak alınamayacağı durumlarda çevresel gürültü ölçümü yapılır.

Gürültü ölçümü konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile gürültü ölçümü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Gürültü Parametre Listesi