Hava Kalitesi Modellemesi

Hava kalitesi modellemesi ÇED kapsamında veya çevre izin sürecindeki yapılması gereken hava kalitesi ölçümü öncesinde yapılır. Alan ve noktasal kaynaklar baz alınarak modellemeler gerçekleştirilir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, açıkta yığma malzeme depolanan tesislerde hava kalitesi ölçümü yapmak için öncesinde veya baca kaynaklı kütlesel debi aşımı olduğu zaman yapılacak hava kalitesi ölçümlerinin öncesinde, hava kalitesi dağılım modellemesi yapılmalıdır.

Hava kalitesi modellemesi için meteorolojik ve topoğrafik veriler; ISCST3, AERMOD gibi yazılımlar kullanılmaktadır.

Hava Kalitesi Modellemesi

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile hava kalitesi modellemesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkilidir.