Hava Kalitesi Ölçümü

Hava kalitesi ölçümü diğer adı ile imisyon ölçümü, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında çevre mevzuatında yer alır. Çevre izni aşamasında veya 2 yılda bir kontrol amacı ile ölçümler tekrarlanır.

Yığma malzemenin açıkta (kapalı alan dışında) depolandığı, bacadan atılan gazın kütlesel debisinin aştığı zamanlarda hava kalitesi ölçümleri aylık izleme olarak yaptırılmalıdır. Ölçümlerden önce modelleme yapılması gerekli olabilir. İzleme yapıldığı için mevzuatta geçen ölçüm süresi, aylık analiz sonuçları verilerek, genelde 2 ay sürer.

Hava Kalitesi Ölçümü

İmisyon ölçümüne başlayabilmek için Bakanlık paneline giriş yapılması gerekir. Sistem en erken 5 gün sonrasına gün vermektedir. Ölçüm sonrasında raporlama için çeşitli bilgi ve evraklar gereklidir.

Hava kalitesi ölçümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren MELBES ile hava kalitesi ölçümü talepleri toplanmaktadır. MELBES, talepleri yetkili laboratuvarlara atamaktadır. ÇED kapsamında yapılacak ölçümler MELBES dışında tutulmaktadır. ÇED, kapsam dışı, kontrol amaçlı yapılacak hava kalitesi ölçümü için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir. Çevre izni kapsamında hava kalitesi ölçümü yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile hava kalitesi ölçümü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.