Atık Su Analizi

Atık su analizi, çevre mevzuatının önemli başlıklarından bir tanesidir ve birden fazla yönetmelik, tebliğ kapsamında bu analizler istenmektedir. Genel olarak evsel ve/veya endüstriyel arıtma tesislerinin giriş ve çıkışından alınan numuneler, saha ve laboratuvarda yapılan atık su analizi çalışmaları neticesinde raporlanır.

aq_block_3
aq_block_4

İlgili Mevzuat:

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
  • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
  • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile yaptırılır. Ağırlıklı olarak kullanılan yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'dir. Arıtma tesisinin deşarj debisi baz alınarak, yıllık analiz periyodu ortaya çıkar. Bu yönetmelik kapsamında numune alma sıklığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği'nde yer alan Tablo.1 ile belirlenir. Atık su analizi için gerekli parametreler ise yönetmeliğin eklerinde, sektörel olarak ayrı ayrı belirtilir.

Atık su analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık su analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Atık Su Parametre Listesi