Atık Su Analizi

Atık su analizi, çevre mevzuatının önemli başlıklarından bir tanesidir ve birden fazla yönetmelik, tebliğ kapsamında bu analizler istenmektedir. Genel olarak evsel ve kentsel veya endüstriyel arıtma tesislerinin giriş ve çıkışından alınan numuneler, saha ve laboratuvarda yapılan atık su analizi çalışmaları neticesinde raporlanır.

İlgili Mevzuat:

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

Atık Su Analizi

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile yaptırılır. Ağırlıklı olarak kullanılan yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’dir. Arıtma tesisinin deşarj debisi doğrultusunda, yıllık analiz periyodu belirlenir. Bu yönetmelik kapsamında numune alma sıklığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği’nde yer alan Tablo.1’de gösterilir. Atık su analizi için gerekli parametreler ise yönetmeliğin eklerinde, sektörel olarak ayrı ayrı belirtilir.

Çevre mevzuatı kapsamında, atık su analizi ile alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren MELBES ile çevre izni ve iç izleme atık su analizi talepleri toplanmaktadır. İç izleme atık su analizi başvuruları; ocak-haziran, temmuz-aralık periyotları olarak yılda iki kere MELBES üzerinden yapılır. Genel olarak haziran ve aralık aylarında talepler oluşturulur. Alınan talepleri, MELBES yetkili laboratuvarlara atamaktadır. Kapsam dışı, kontrol amaçlı, Türkak kapsamında yapılacak atık su analizleri için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir. Çevre mevzuatı kapsamında atık su analizi yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık su analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

Menü