İçme Kullanma Suyu Analizi

İçme kullanma suyu analizi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlık mevzuatında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı bu yönetmelik kapsamında özel kuruluşlara yetki devri yapmamaktadır.

Kullanılan su sebillerinden, su depolanma amacı ile kurulan tanklardan, su temini için kullanılan kuyulardan, tanker ile elde edilen sulardan, tezgah üztü arıtma sistemlerinden, musluk veya şebeke suyundan; özetle su depolama, taşıma ve aktarma araçlarında belirlenen noktalardan, içme ve kullanma suyu analizi için numune alınır ve analiz yapılır.

Çalışma ortamlarında içme ve kullanma suyu analizi öncelikli olarak çalışanların sağlığını korumak için kontrol amaçlı yaptırılır. İçme kullanma suyu analizi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından veya yerli ve yabancı müşteri denetlemesi için talep edilebilir.

İçme Kullanma Suyu Analizi

İçme kullanma suyu analizi olarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Ek-1, c bendinde yer alan gösterge parametrelerinin analizi yaptırılabilir. Tabloda yer alan gösterge parametrelerinin bazıları şu şekildedir: alüminyum, amonyum, klorür, C. perfringens (sporlular dahil), renk, iletkenlik, pH, demir, mangan, koku, oksitlenebilirlik, sülfat, tat, 22 °C’de koloni sayımı, koliform bakteri, bulanıklık. Belirtilen parametrelerde ekleme ve çıkarma yapılabilir.

İçme kullanma suyu analizi konusunda, Sağlık Bakanlığı’nın yetki devri yaptığı laboratuvarlarının raporları resmi işlemlerde geçerlilik göstermektedir.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile içme kullanma suyu analizi konusunda Türkak’tan akredite bir kuruluştur. Kontrol amaçlı analiz yapmaktadır. Numune alma ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına teslim hizmeti de vermektedir.