İçme kullanma suyu analizi, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlık mevzuatında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı bu yönetmelik kapsamında özel kuruluşlara yetki devri yapmamaktadır. Bu yüzden konu hakkında yapılabilen; içme kullanma, içme, kaynak suyu gibi analizler Sağlık Bakanlığı’nın yetki devri yaptığı kurumlarca gerçekleştirilir.

içme kullanma suyu analizi

içme kullanma suyu analizi

Çalışma ortamlarında kullanılan su sebillerinden, su depolanma amacı ile kurulan tanklardan, işletme için kullanılan kuyulardan, tanker ile elde edilen sulardan; özetle su depolama, taşıma ve aktarma araçlarında belirlenen noktalardan, içme ve kullanma suyu analizi için numune alınır ve analiz edilir. İçme ve kullanma suyunun analizi öncelikli olarak, iş yeri ortamında çalışanların sağlığını korumak için kontrol amaçlı yaptırılır. Numuneler iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından istenebilir. Yerli veya yabancı müşteri denetlemesi sırasında da benzer içme kullanma suyu analizi çalışmalarına ait raporlar istenebilmektedir.

İçme kullanma suyu analizi olarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Ek-1, c bendinde yer alan gösterge parametrelerinin analizi yeterlidir. Tabloda yer alan gösterge parametreleri şu şekildedir: alüminyum, amonyum, klorür, C. perfringens (sporlular dahil), renk, iletkenlik, pH, demir, mangan, koku, oksitlenebilirlik, sülfat, sodyum, tat, 22 °C’de koloni sayımı, koliform bakteri, toplam organik karbon (TOC), bulanıklık. Belirtilen parametrelerde ekleme ve çıkarma yapılabilir.

İçme kullanma suyu analizi konusu ile alakalı, Sağlık Bakanlığı’nın yetki devri yaptığı laboratuvarlarının raporları resmi işlemlerde geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile içme kullanma suyu analizi konusunda Türkak’tan akredite bir kuruluştur. Kontrol amaçlı analiz yapabilmektedir.

LABORATUVAR HİZMETİNDE SÜREÇ

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

 • TEKLİF

  Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

 • SAHA

  Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

 • ANALİZ

  Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

 • RAPOR

  Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Akreditasyon belgesinin tamamı için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Daha detaylı bilgi veya hizmet almak için iletişime geçin!

⇒ İletişim Sayfası