İSG Laboratuvarı

İSG laboratuvarı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkili, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında TÜRKAK’tan akredite laboratuvarlara verilen isimdir. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirme yapılır.

Çalışma ortamında, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için yapılan ölçüm, test, gözlem ve analiz işlemleri mevcuttur. İş hijyeni başlığı ile çalışanlar üzerinde olabilecek etkileri İSG laboratuvarları inceler. Ayrıca çalışanlar haricinde; ortamdaki makina ve ekipman, tesisatlar üzerinde de kontroller yapılmaktadır. İş ekipmanlarının periyodik kontrol veya muayene kuruluşları da İSG laboratuvarı olarak değerlendirilebilir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerini yürütürler.

İş hijyeni ile ortamdaki toz, gürültü, titreşim, organik ve inorganik kirletici ve fiziksel etkenlerin çalışanlar üzerindeki etkileri incelenir. İş ekipmanlarının periyodik kontrolü ile makina ekipmanın kullanımında oluşabilecek aksaklıklar gözlemlenir. İSG laboratuvarı tarafından alınan hizmetler sayesinde, İSG uzmanlarının alması gereken önlemler ortaya çıkar ve iş yeri hekimi ile birlikte sürdürülebilir bir çalışma ortamını sağlamak hedeflenir.

AEM Laboratuvarı, çalışma ortamında; iş hijyeni, periyodik kontrol, içme ve kullanma suyu, asbest başlıklarında numune alma, ölçüm ve analiz hizmeti veren bir İSG laboratuvarıdır.