Atık yağ analizi, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yaptırılmaktadır. Yönetmelik, atık yağ tanımını geniş olarak açıklamaktadır. Genel olarak endüstri makineleri ve araçlardan gelen çeşitli yağlar atık yağ tanımına girer. Bitkisel atık yağlar bu yönetmelik kapsamına girmez, onlar için Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kullanılır.

atık yağ analizi

atık yağ analizi

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Ek-1 atık yağ kategori bölümünde, atık yağlar üç kategoriye ayrıldı. Bu kategorizasyonu yapabilmek için atık yağdan numune aldırmak ve atık yağ analizi yaptırmak gerekmektedir. Kategorizasyon sonucunda, atık yağın hangi yöntem ile işletmeden uzaklaştırılacağına karar verilir.

Atık Yağ Analizi Kategorileri

1. Kategori Atık Yağ: Öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımı sağlanmalıdır. Bu kategorideki yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 21. maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.

2. Kategori Atık Yağ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun olan atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri sınır değerleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

3. Kategori Atık Yağ: Yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan, rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan ve tehlikeli atık yakma çevre lisansına sahip tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

Üç kategoriden en temizi birinci kategoridir, en kirlisi ise üçüncü kategoridir. Atık yağ analizi sonucunda, birinci kategori çıkan atık yağlar değerli sayılır ve çeşitli tesislerde değerlendirilebilir.

Atık yağ analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık yağ analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

LABORATUVAR HİZMETİNDE SÜREÇ

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

 • TEKLİF

  Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

 • SAHA

  Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

 • ANALİZ

  Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

 • RAPOR

  Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Akreditasyon belgesinin tamamı için aşağıdaki logoya tıklayınız.

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETKİ BELGESİ

Bakanlık yetki belgesinin tamamı için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Daha detaylı bilgi veya hizmet almak için iletişime geçin!

⇒ İletişim Sayfası