Atık Yağ Analizi

Atık yağ analizi, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yaptırılmaktadır. Yönetmelik, atık yağ tanımını geniş olarak açıklamaktadır. Genel olarak endüstri makineleri ve araçlardan gelen çeşitli yağlar atık yağ tanımına girer. Bitkisel atık yağlar bu yönetmelik kapsamına girmez, onlar için Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği vardır.

Atık yağların rafinasyon tesisine kabulü öncesinde analizi rafinasyon tesisi tarafından yapılır. Yapılan analiz sonucunda PCB değeri 20 ppm’e kadar olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar rafinasyon tesisleri tarafından işlenir. PCB değeri 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar beraber yakma tesisine, PCB değeri 50 ppm üzerinde olan veya %1 klor değerini aşan atık yağlar yakma tesisine gönderilir. Rafinasyonunun mümkün olmadığı tespit edilen atık yağlar ise beraber yakma ve/veya yakma tesislerinde işlem görür. Rafinasyon tesislerinde atık yağlardan TS 900-1 EN ISO 3170 standardına uygun şekilde numune alınarak PCB için TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, klor için TS ISO 15597 veya ulusal/uluslararası kabul gören standart metotlar kullanılarak analiz yapılır.

Atık Yağ Analizi

Denetim esnasında veya ihtilaf durumunda analizler, TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip ve/veya 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır.

Çevre mevzuatı kapsamında, atık yağ analizi konusunda yetkili olan rafinasyon tesislerinin raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık yağ analizi konusunda kapsam dışı, Türkak kapsamında hizmet vermektedir.