Atık Yağ Analizi

Atık yağ analizi, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yaptırılmaktadır. Yönetmelik, atık yağ tanımını geniş olarak açıklamaktadır. Genel olarak endüstri makineleri ve araçlardan gelen çeşitli yağlar atık yağ tanımına girer. Bitkisel atık yağlar bu yönetmelik kapsamına girmez, onlar için Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği vardır.

aq_block_3
aq_block_4

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Ek-1 atık yağ kategori bölümünde, atık yağlar üç kategoriye ayrıldı. Bu kategorizasyonu yapabilmek için atık yağdan numune aldırmak ve atık yağ analizi yaptırmak gerekmektedir. Kategorizasyon sonucunda, atık yağın hangi yöntem ile işletmeden uzaklaştırılacağına karar verilir.

1. Kategori Atık Yağ: Öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımı sağlanmalıdır. Bu kategorideki yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 21. maddede belirtilen koşullar nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.

2. Kategori Atık Yağ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun olan atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri sınır değerleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

3. Kategori Atık Yağ: Yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan, rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan ve tehlikeli atık yakma çevre lisansına sahip tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

Atık yağ analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile atık yağ analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Atık Yağ Parametre Listesi