Mikrobiyoloji Analizi

Mikrobiyoloji analizi çevre mevzuatında; su, atık su, deniz suyu ve arıtma çamurlarında yapılabilir. Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında resmi geçerliliği olan mikrobiyoloji analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

İlgili Mevzuat:
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik

Mikrobiyoloji Analizi

Çevre mevzuatında, yukarıda belirtilen yönetmelik ve tebliğ kapsamında mikrobiyoloji analizi yapılır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan tabloların bazılarında mikrobiyoloji parametreleri yer almaktadır. Numune alınırken dikkat edilmesi gereken hususların en önemlisi, numune alma sırasında steril kap kullanılmasıdır. Numune alındıktan sonra analize başlama süresi kısadır. Numune taşıma esnasında soğuk zincir de önemlidir.

Mikrobiyoloji analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında numune alma ve Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına teslim hizmeti de vermektedir.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile mikrobiyoloji analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.