Mikrobiyoloji Analizi

Mikrobiyoloji analizi çevre mevzuatında; su, atık su, deniz suyu ve arıtma çamurlarında yapılabilir.

aq_block_3
aq_block_4

İlgili Mevzuat:

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
  • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
  • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Yukarıda belirtilen yönetmelik ve tebliğ kapsamında mikrobiyolojik analizler çevre mevzuatında yapılır. Numune alınırken dikkat edilmesi gereken hususların en önemlisi, steril numune alma kabı ile numunenin alınmasıdır. Numune alındıktan sonra analize başlama süresi kısadır. Numune taşıma esnasında soğuk zincir de önemlidir.

Mikrobiyoloji analizi konusu ile alakalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile mikrobiyoloji analizi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak'tan akredite bir kuruluştur.

Laboratuvar Hizmetinde Süreç

Teklif ile başlayan süreç, raporlama ile son bulmaktadır. Genel olarak iş akışı aşağıdaki gibidir.

Teklif

Satış ekibi desteği ile teklif hazırlanır. Kaliteli ve hızlı hizmet için teklifi onaylamanız kalır.

Saha

Planlama yapılır, gerekli durumlarda saha keşfi de olabilir. Saha ekiplerimiz, numune alır veya ölçüm yapar.

Analiz

Laboratuvara kabul olan numuneler analiz yapılır. Yetkin analist kadrosu ile güvenilir sonuçlar alınır.

Rapor

Analiz sonuçları rapora dökülür. Kimi zaman üç sayfalık, kimi zaman yüzlerce sayfa rapor hazırlanır.

Mikrobiyoloji Parametre Listesi