Havuz Suyu Analizi

Havuz suyu analizi, Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan analiz çeşididir.

Yüzme amacı ile kullanılan havuzlarda, havuz suyu analizi; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak yapılır. Süreç yerinde numune alma, ölçüm, analiz ve raporlama ile tamamlanır.

Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından, ticari amaçlı yüzme havuzlarında denetim ve takip gerçekleştirilir. Ticari amaçlı kullanımı olan tesislerdeki yüzme havuzlarından, her ay en az bir numune aldırılmalı ve analiz yaptırılmalıdır. Ticari amaçlı (otel, okul, spor salonları…) kullanılan yüzme havuzu için Halk Sağlığı Laboratuvarlarının raporları geçerlik gösterir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen değerlerin, yönetmelikte belirtilen sınır değerleri sağlaması gerekir.

Şahsi olarak kullanılan, site havuzları gibi ticari amacı olmayan havuzlar için Halk Sağlığı Laboratuvarında havuz suyu analizi yaptırma zorunluluğu yoktur.

Mikrobiyoloji analizi içeren numuneler kısa sürede laboratuvara ulaşmalı ve analiz işlemlerine başlanmalıdır. Ayrıca mikrobiyolojik analizlerde numune alınan kabın sterilizasyonu çok önemlidir, steril kaplara numune alınarak uygun soğuk zincirde taşıma gerçekleştirilmelidir. En geç 24 saat içerisinde analize başlanmalıdır.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile havuz suyu analizi konusunda, Türkak’tan akredite bir kuruluştur. Kontrol amaçlı ve ticari amacı olmayan yüzme havuzlarda, havuz suyu analizi hizmeti vermektedir.