Titreşim Ölçümü

Titreşim ölçümü çevre mevzuatında, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında istenir.

Maden, taş ocakları, şantiye alanları, konut ve ofislerde çevresel titreşim ölçümleri; izin, kontrol ve şikayet maksatlı istenebilir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Madde 25 içeriğinde titreşim ölçümlerinden bahsedilir. Bu madde doğrultusunda talepler oluşur.

Çevresel titreşim ölçümü sırasında en önemli etken, cihazın aynı anda x, y ve z eksenlerinde kayıt alabilir olmasıdır. Ayrıca cihaz sabitleme işlemi de dikkat edilmesi gereken farklı bir husustur.

Titreşim Ölçümü

Titreşim ölçümü konusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. 2019 yılında devreye giren, MELBES sistemi ile çevre izni kapsamında yapılacak titreşim ölçümü (Madde 25 (a)) talepleri toplanmaktadır. Alınan talepleri, MELBES yetkili laboratuvarlara atamaktadır. ÇED kapsamında, atölye veya iş yerlerinin şikayet edilmesi durumunda yapılan titreşim ölçümleri MELBES kapsamının dışında bırakılır. ÇED kapsamı, şikayet durumları ve Türkak kapsamında yapılacak titreşim ölçümü için AEM Laboratuvarı ile iletişime geçilebilir.

AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile titreşim ölçümü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.