İş Hijyeni Ölçümleri

İş hijyeni ölçümü, çalışma ortamı ölçümü veya iş sağlığı ve güvenliği ölçümü olarak adlandırılan laboratuvar çalışmasıdır. İş yeri alanlarında noktasal veya kişisel maruziyet şeklinde gerçekleştirilen; test, ölçüm ve analiz hizmetidir.

Risk analizi esnasında, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi talebi doğrultusunda, işletmede yapılması gerekli olan iş hijyeni test, ölçüm ve analizleri belirlenir. Risk analizinden sonra, iş yerinde gerçekleştirilen keşif ile kaç noktada, kaç kişide, hangi ölçüm parametrelerinin yapılacağı tespit edilir. Keşif ve tespit, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yapılabileceği gibi iş hijyeni konusunda yetkili olan laboratuvarlar tarafından da yapılabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM), iş hijyeni ölçüm, test ve analiz ihtiyacının belirlenmesi konusunda, yetkili laboratuvar keşfini zorunlu tutmaktadır.

İş Hijyeni Ölçümleri

Çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanımlar (KKD); iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinden elde edilen veriler ile iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından belirlenir. Belirlenen KKD’lerin kullanımı ile kronik meslek hastalıkları ve ani tehlikelerin engellenmesi hedeflenir.

İş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı talebi doğrultusunda iş hijyeni ölçümleri yenilenir.

İş hijyeni ölçümü konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarının raporları geçerlilik göstermektedir. Sadece akreditasyon belgesine sahip olan laboratuvarların raporları geçerlilik göstermemektedir. AEM Laboratuvarı; uzman kadrosu, teknik imkanları ve kaliteli hizmeti ile iş hijyeni ölçümü konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.