Çevre Laboratuvarı

Çevre laboratuvarı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ile yetkilendirilen özel veya kamu laboratuvarlarına verilen isimdir. Bakanlığın; izin, lisans, iç izleme ve denetim çalışmaları sırasında; numune alma, ölçüm ve analiz hizmeti veren çevre laboratuvarı, sahadaki yetkili kurum ve kuruluştur.

Çevre laboratuvarı olarak TS EN ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akreditasyon şartı aranmaktadır. Türkiye’de, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyonu geçerlidir.

2019 yılında yürürlüğe giren MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) ile çevre mevzuatı kapsamındaki; numune alma, ölçüm ve analiz hizmetleri merkezi atamaya bağlandı. Talepler sistem üzerinden açılır ve bu talepler doğrultusunda işletmelerin hangi laboratuvar ile çalışılacağı belirlenir. Bu sistem ile işletmelerin, çevre mevzuatı ölçüm ve analiz işlemleri için laboratuvar seçme hakkı ortadan kalktı. Atanan laboratuvar ile objektif bir sıkıntı yaşanmadığı sürece çalışması zorunludur. Süreç ile envanter oluşturulmasına ve yeni çevre laboratuvarı açmak isteyenlerin, ihtiyaç doğrultusunda çevre laboratuvarı açılmasına karar verildi. Mevcuttaki çevre laboratuvarı kapasite artışı da benzer koşul ile kısıtlandı.

Çevre laboratuvarı olarak; arıtma çamuru analizi, atık analizi, atık su analizi, atık yağ analizi, baca gazı ölçümü, balast suyu analizi, balık çiftlikleri analizi, biyota analizi, debi ölçümü, deniz suyu analizi, gürültü ölçümü, hava kalitesi modellemesi, hava kalitesi ölçümü, koku ölçümü, mikrobiyoloji analizi, numune alma işlemleri, sediment analizi, sürekli emisyon ölçüm sistemleri ölçümü (seös), su analizi, titreşim ölçümü, toprak analizi, yakıt analizi gibi matrislerde faaliyet gösteren irili, ufaklı laboratuvarlar mevcuttur.

AEM Laboratuvarı, faaliyetine ilk olarak çevre laboratuvarı yetkilerini alarak başladı ve bu alanda Türkiye’deki ilk ve öncü laboaratuvarlardan bir tanesidir.