Asbest Analizi

Asbest analizi, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen bir analiz çeşididir.

Kanserojen olarak bilinen ve kullanımı, üretimi yasaklanan asbest türevleri; uzmanlar eşliğinde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bu aşamalar esnasında asbest analizi gerekmektedir.

Asbest analizi yaygın olarak iki şekilde yapılmaktadır: katı numunelerde asbest tayini, ortamdaki askıda asbest lifi ölçümü.

Asbest Analizi

Katı Numunede Asbest Tür Tayini:

Asbest varlığı incelenir, tespit amaçlı yapılan analiz çeşitidir. En yaygın bilinen 6 asbest türü (krizotil, krokidolit, amosit, antofillit, tremolit ve aktinolit) gözlemlenir. Var, yok olarak sonuç verilir.

Özellikle kentsel dönüşüm kapsamında istenilen, asbest envanter raporu için gerekli olan asbest analizi çeşitidir. Asbest söküm uzmanları veya İSGÜM tarafından yetkilendirilen laboratuvar çalışanları eşliğinde numune alınır. NIOSH-NMAM 9002 standartı doğrultusunda asbest analizi yapılmaktadır. AEM Laboratuvarı, katı numunede asbest tür tayini konusunda İSGÜM tarafından yetkili, Türkak’tan akredite bir kuruluştur.

Havadaki Lifsi Toz Konsantrasyonu Tayini:

Askıda asbest lifi, katı numunelerden farklı olarak, sadece İSGÜM tarafından yetkilendirilen laboratuvar çalışanları tarafından alınması gereken bir ölçümdür. Uçucu olan asbest liflerinin, kişisel ve iş yeri ortamı olarak örneklenmesini içerir. Örneklenen numune laboratuvarda NIOSH 7400 standardı doğrultusunda analiz edilir. Konsantrasyon olarak sonuç verilir.

Asbest lifi sayımı, yaygın olarak asbest söküm işlemleri esnasında istenen, asbest ölçüm ve analiz çeşididir. İSGÜM tarafından yetkisi olan laboratuvarların raporları geçerlidir. AEM Laboratuvarı NIOSH-NMAM 7400 standardı doğrultusunda aktif olarak ölçüm ve analiz yapabilmektedir. Aynı standarttan TÜRKAK akreditasyonu ve İSGÜM yeterliliğine sahiptir.