Paylaşım Bulutu

Fenol Nedir? Fenol Analizi Nasıl Yapılır?

Paylaşım Bulutu
Fenol Nedir? Fenol Analizi Nasıl Yapılır?
Fenol, kimyasal adlarından biri yaygın olarak kullanılan hidroksibenzen olan bir bileşiktir. Fenol, boyacılıkta, plastik maddelerin ve ilaçların yapımında, ayrıca birçok endüstriyel süreçte kullanılan önemli bir bileşiktir. Genellikle maden kömürü katranından üretilir ve benzenin oksijenli bir türevidir. Fenoller ve alkoller biçimsel olarak benzerlik gösterseler de kimyasal tepkimeleri büyük ölçüde farklılık gösterir.…

Sertlik Tayini Nedir? Sertlik Analizi Nasıl Yapılır?

Paylaşım Bulutu
Sertlik Tayini Nedir? Sertlik Analizi Nasıl Yapılır?
Su kalitesi, çeşitli su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, suların kimyasal bileşenlerinin belirlenmesi, suyun kullanılabilirliğini ve çeşitli endüstriyel uygulamalardaki performansını anlamak için önemlidir. Toplam Sertlik Tayini Nedir? Toplam sertlik, su içerisinde çözünmüş olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının toplam miktarını ifade etmektedir. Toplam sertliğin…

Asbest Nedir? Asbestin İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Paylaşım Bulutu
Asbest Nedir? Asbestin İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?
Asbest veya Asbestos, lifli bir yapıda yüksek derecede kanserojen bir mineraldir. Farklı bölgelerde ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle de bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılmıştır. Asbest; sıcaklığa, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olması nedeniyle, geçmiş dönemlerde…

pH Nedir? pH Analizi Nasıl Yapılır?

Paylaşım Bulutu
pH Nedir? pH Analizi Nasıl Yapılır?
pH (Potansiyel Hidrojen), bir çözeltinin asidik veya bazik özelliklerini belirten bir ölçü birimidir. Bu terim, bir çözeltinin hidrojen iyonlarının (H⁺) aktivitesini ölçerek çözeltinin asidik, nötr veya bazik olduğunu gösterir. pH ölçeği, 0 ile 14 arasında bir skalada değerlendirilir. 7 nötr, 0-6 asidik, 8-14 bazik olarak kabul edilir. Sular, genellikle 6,5…

Tabakalaşma Nedir? Deniz Suyunda Tabakalaşma Nasıl Olur?

Paylaşım Bulutu
Deniz Suyu Tabakalaşması Nedir? Deniz suyu tabakalaşması, suyun içindeki tuz ve minerallerin güneşin vermiş olduğu ısıdan kaynaklı buharlaşma sonucu artan konsantrasyonu nedeniyle meydana gelmektedir.
Deniz suyundaki tabakalaşma, su kütlesinin derinlik, sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk gibi faktörlere bağlı olarak farklı özelliklere sahip olması ve katmanlara ayrılması durumudur. Deniz suyu tabakalaşması, dünya üzerindeki okyanus ve denizlerde sıklıkla gözlemlenmektedir. Güneşin etkisiyle gerçekleşen buharlaşma ve yoğunlaşma süreçleri, deniz sularını farklı tuzluluk seviyelerine ayırarak su tabakalarını oluşturur. Deniz Suyu…

Tribütil Kalay (TBT) Nedir? Tribütil Kalay Tayini Nasıl Yapılır?

Paylaşım Bulutu
Tribütil kalay (TBT), denizcilik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan organotin (OTC) (organo kalaylı bileşiklerden) bileşiklerinden biridir. Antifouling boyaların içinde bulunan TBT, deniz organizmalarının gemi gövdelerine yapışmasını engeller ve gemi gövdelerini temiz tutar.
Tribütil kalay (TBT), denizcilik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan organotin (OTC) (organo kalaylı bileşiklerden) bileşiklerinden biridir. Antifouling boyaların içinde bulunan TBT, deniz organizmalarının gemi gövdelerine yapışmasını engeller ve gemi gövdelerini temiz tutar. Ancak Tribütil kalay, deniz ekosistemlerinde büyük bir çevresel tehdit oluşturur. TBT, deniz kabukluları, balıklar ve diğer deniz canlıları üzerinde…

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgemiz Güncellenmiştir

Paylaşım Bulutu
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği, laboratuvarımıza ait “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi” güncellenmiştir. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza güvenilir ölçüm ve analiz hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgemizde yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir. Eklenen Parametreler KapsamParametreMetot AdıMetot Numarası Atık SuAOX (Adsorblanabilen…

Karbon Ayak İzi Nedir? Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Paylaşım Bulutu
Karbon ayak izi, bir kişinin veya bir şirketin, atmosfere saldığı karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının miktarını ifade eder.
Küresel iklim değişikliği, dünya çapında büyük bir endişe kaynağı olmuş durumdadır. İnsan aktiviteleri, özellikle enerji üretimi, ulaşım ve endüstriyel işlemler, atmosferdeki sera gazlarının artmasına yol açmakta, bu da küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Karbon ayak izi, çevresel etkileri ölçmek ve azaltmak için önemli bir araç haline gelmiştir. Karbon…

Balık Biyodeneyi Nedir? ZSF Nedir?

Balık Biyodeneyi Analizi; atıksu arıtma tesislerinin ve sanayi tesislerinin atık deşarjının çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.
Balık Biyodeneyi Analizi; atıksu arıtma tesislerinin ve sanayi tesislerinin atık deşarjının çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, atıksulardaki kimyasal maddelerin su ekosisteminde yer alan organizmalar üzerindeki toksik etkilerini belirlemeye yardımcı olur. Suyunun toksik etkisi, analizi gerçekleştirilecek atıksu veya deniz suyunun seyreltme suyu ile ne kadar seyreltildiğine bağlı…

Escherichia Coli (E.Coli) Nedir? E.Coli Analizi Nasıl Yapılır?

Paylaşım Bulutu
Escherichia Coli (E.Coli) Nedir
Su, yaşamın temel bir parçasıdır ve güvenli içme suyu, sağlığımız için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, su kaynaklarının ve dağıtım sistemlerinin kirlenmesi, su içinde patojen mikroorganizmaların varlığına yol açabilir. Bu makalede, su numunelerinde E. coli bakterisinin analizinin nasıl yapıldığını ve bu analizin sağlık açısından ne kadar kritik olduğunu ele alacağız.…