Kategori Paylaşım Bulutu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü; Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı organizasyonu ile 27 ve 28 Ekim 2018 tarihinde, Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştayı Antalya’da tamamlandı.

02-04 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyon’da gerçekleşen, I. Ulusal İzin, Denetim, Laboratuvar ve Çevre Görevlisi Çalıştayı’nda temelleri atılan, çevre mevzuatı kapsamındaki laboratuvar hizmetlerinin Bakanlık tarafından dağıtılması fikri, MELBES olarak Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi Çalıştayı’nda tanıtıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü, Sn. Muhammet ECEL’in konuşması ile başlayan çalıştay, Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Sn. Soner OLGUN’un konuşması ile devam etti. Bakanlık yetkilisi Sn. Ahmet Yavuz YÜCEKUTLU sunumu sırasında, 2019’un ilk 6 ayında MELBES’in yürürlüğe gireceğini iletti.

Konuşmalar sonrasında, 10 gruba ayrılan katılımcılar; satış ve ticari kaygıların aradan kalkacağı, yetkili laboratuvarların teknik konulara yoğunlaşacağı, adil ve şeffaf bir dağıtım sistemi için iki oturumda atölye çalışmaları gerçekleştirdi ve fikirlerini beyan etti. Sonuçlar, grup başkanlarının anlattığı sunumlar ile tüm katılımcılara aktarıldı. Çalıştay raporu hazırlandı. Çalıştay sonrasında hazırlanan ankette çıkan sonuç, katılımcıların hemen hepsi Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi’nin gelmesi gerektiği yönünde oldu.

MELBES Çalıştayı’na, AEM Laboratuvarını temsilen; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa KELEŞ, Genel Müdür Sn. Enes KELEŞ ve Satış Yöneticisi Sn. Abdullah YALÇINKAYA katılım sağladı.

AEM Laboratuvarı, genel olarak MELBES’i desteklemektedir.

Benzer Paylaşımlar

Yorum Yaz