Kategori Paylaşım Bulutu

Çevre laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği doğrultusunda yetkilendirilir. Yani bu yönetmeliğin şartlarına uyma zorunluluğu vardır.

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği, Eğitim başlığı altında (Madde 19-2), sertifikalı çalışanlar için zorunluluk getirilebileceğinden bahsedilir. Uygulamada da bu böyledir.

Sertifikalı çalışanlar, saha ve raporlama ağırlıklı çalışır. Aktif olarak eğitim ve sertifika programları; numune alma, ölçüm ve raporlama için devam etmektedir. Eğitimlere katılım için belirli mezuniyet şartları mevcuttur. Bu da, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği, Personel başlığı altında (Madde 20-6) belirtilir. Bazı eğitimler için Bakanlık duyurularında, özel olarak hangi mezunların eğitime katılacağını da belirtilmektedir.

Sertifika Programları

TÜÇEV tarafından düzenlenen eğitim programları:

– Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi
– Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağ, Yakıt ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi
– Emisyon, İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi
– Emisyon, İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi

ÇMO, FMO, İTÜ SEM, ODTÜ SEM, BUTECH tarafından düzenlenen eğitim programları:

– A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifika Programı
– B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı

TÜÇEV tarafından düzenlenen eğitimlerde, eğitmen kadrosu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları tarafından oluşturulur. Diğer kurum eğitimlerinde, her bir kurum eğitmen kadrosunu kendi belirler.

Ülkemizde çevre laboratuvarı sektörünün yeni olmasından dolayı sertifikalı çalışanlar yeterli seviyede değildir. Diğer bir neden de, zorunlu olarak Bakanlık eğitimlerinin 5 yılda bir tekrarlanmasıdır. Gürültü eğitimleri ise süresizdir. Eğitim programları, genel olarak 6 ayda bir açılmaktadır.

Sertifikalı kişiler, iş başvuruları sırasında rakiplerinden bir adım öne geçer. Özellikle yeni mezun ve iş arayan kişiler, bireysel olarak bu sertifikaları edinebilir ve daha rahat bir şekilde çevre laboratuvarlarında iş bulabilir.

Benzer Paylaşımlar

Yorum Yaz