Kategori Paylaşım Bulutu

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES), Şubat 2019 ile yürürlüğe girdi ve zaman içerisinde iyileştirme, düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda Çevre Referans Laboratuvarı yayımladığı duyurular ile Balık Çiftliklerinin sisteme nasıl giriş yapacağını açıkladı. İki farklı duyuru aşağıda yer almaktadır.

BALIK ÇİFTİKLERİNE DAİR MELBES GİRİŞLERİ
15 Ağustos 2019

Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 12 tesis için tek başvuru yapılacak olup, yapılan başvuruların hangi tesisler için olduğu bilgisi girişler yapılırken belirtilir.
İşletme ya da birliğin talebinin 10 tesisten daha fazla olması halinde, başvurulardan bir tanesi en fazla 12 olacak ve/veya başvurular eşit olarak bölünecek şekilde:
0-12 Tesis 1 Başvuru
13-23 Tesis 2 Başvuru (6+7=13); (11+12=23)
24-34 Tesis 3 Başvuru (8+8+8=24); (11+11+12=34) vb.
örneklendirilmiştir.
Balık çiftlikleri giriş uygulamasında, 2 ayrı tebliğ kapsamında numune sayısı ve ilgili parametre seçimi yapılması gerekmektedir. Tebliğ kapsamındaki seçimler aşağıda açıklanmaktadır:
* Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ(Bkz. Tablo 1)
* Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX)
* Bu tebliğler ile birlikte Dip Sediment başvurusu da yapılacak ise ilgili tebliğdeki parametrelere ek olarak Toplam Organik Karbon (TOK) (2 Adet) ve Dip Sedimentlerinden Numune Alma(1 Adet) parametreleri de eklenecektir.

Adım 1
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan taleplerde (TRİX analizleri):
Mayıs ve Ağustos aylarında, TRİX analizleri seçilir. Tesisin 4 köşesinden ve ortasından; yüzey, orta ve dip derinliklerinden alınan 3 kompozit numunenin analizleri yapılır ve TRIX değeri hesaplanır.
Yazılımdan parametre seçimine ihtiyaç olmaksızın asgari fiyat ücret bilgisi, otomatik olarak gelir. Burada belirtilen fiyat, Mayıs ve Ağustos ayları için, aynı zamanda, numune alma fiyatlarını da içermektedir. Ayrıca numune alma seçilmeyecektir.

Dip çökeltisi için;
TRİX Analizlerine ilave olarak 3 yılda bir Ağustos ayında, tesisin akıntı yönünden 1 numune ve referans noktasından da 1 numune olmak üzere toplam 2 numunede TOK analizi ve sadece 1 Adet Dip Sedimentlerinden Numune Alma seçilir ve asgari fiyat ücret bilgisi otomatik olarak gelir.
Numune alma her bir tesis için bir kez seçilmelidir.
Makro bentik flora, fauna ve begiota analizleri için alınan numuneler analizlenmek üzere İzleme Raporunu hazırlayacak olan Üniversiteye gönderilir. Raporun hangi üniversite tarafından hazırlanacağına başvuruyu yapan tesis ya da birlik karar verebilir.

Raporlama;
Bu tebliğ kapsamındaki, ilgili Üniversitelerce hazırlanan raporlar, su kolonu, dip çökeltisi (TOK verilerini) ve makro bentik flora, fauna ve begiota analizlerini ve değerlendirmelerini içerir.
Raporlar tesis tarafından Eylül ayında Bakanlığa sunulur.

Adım 2
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan taleplerde:
Ağustos ayında su kolonunda yapılacak analizler için aşağıdaki parametreler tek tek seçilir.

Tablo 1.

pH, AKM, Secchi Diski Derinliği, Tuzluluk, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, Amonyum Azotu, Toplam Azot, Toplam Fosfor, Klorofil-a

Her bir tesisisin dört bir kenarından ve orta noktasından; yüzey, orta ve dip derinliklerinden alınarak kompozit hale getirilen 3 numune ile referans noktasının 3 farklı derinliklerinden alınan numuneler olmak üzere toplam 6 numune olarak girilir.
Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonrasında referans nokta sayısının tesis sayısından farklı olması durumunda; referans noktalarına ait numune sayısı ayrıca belirlenerek her tesisi için 3 numune ve her bir referans noktası için 3 numune olacak şekilde toplam numune sayısı belirlenir.
Yazılıma girerken, her bir tesis için, numune alma ücreti hariç olarak, yukarıdaki her bir parametre numune sayısı ile çarpılarak girilir.
Numune alma her bir tesis için bir kez seçilmelidir.

Dip çökeltisinde;
Tablo 1’ deki parametrelere ek olarak 3 yılda bir Ağustos ayında, Tesisin akıntı yönünde 1 numune ve referans noktasından 1 numune olmak üzere toplam 2 numunede TOK analizi ve sadece 1 Adet Dip Sedimentlerinden Numune Alma seçilir. Asgari fiyat ücret bilgisi otomatik olarak gelir.
Numune alma her bir tesis için bir kez seçilmelidir.
Makro bentik flora, fauna ve begiota analizleri için alınan numuneler analizlenmek üzere İzleme Raporunu hazırlayacak olan Üniversiteye gönderilir. Raporun hangi üniversite tarafından hazırlanacağına başvuruyu yapan tesis ya da birlik karar verebilir.

Raporlama;
Bu tebliğ kapsamındaki, ilgili Üniversitelerce hazırlanan raporlar, su kolonu, dip çökeltisi (TOK verilerini) ve makro bentik flora, fauna ve begiota analizlerini ve değerlendirmelerini içerir.
Raporlar tesis tarafından Aralık ayında Bakanlığa sunulur.

Adım 3
Laboratuvar ataması olduktan sonra faaliyetin gerçekleşmesi için planlama yapılır.
Atanan işlerin ardından laboratuvar ve tesisler uygun oldukları zaman dilimini birlikte programlayabilecektir.

BALIK ÇİFTİKLERİNE DAİR MELBES GİRİŞLERİ
26 Temmuz 2019

– Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 10 tesis için tek başvuru yapılacak olup, yapılan başvuruların hangi tesisler için olduğu bilgisi girişler yapılırken belirtilecektir.
– İşletme ya da birliğin 10 tesisten daha fazla olması halinde ikinci bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Adım 1
Giriş işleminde balık çiftlikleri için uygulamada olan 2 ayrı tebliğ için seçim yapılması gerekmektedir. Tebliğ seçimi aşağıdaki seçeneklerden uygun olanın işaretlenmesi kaydıyla yapılacaktır.

* Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Su ve Dip Çökelti (TOC)) Ağustos ayı

* Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Sadece Su) Ağustos Ayı

* Balık Çiftlikleri Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX) Mayıs ve Ağustos

Adım 2
Tebliği seçiminin ardından TRİX dışındaki parametrelerin, deniz suyunda ve dip çökeltide tebliğ kapsamında istenenler doğrultusunda tek tek seçilmesi gerekmektedir.

Adım 3
Seçilen tebliğ, Balık Çiftlikleri Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX) Mayıs ve Ağustos ise; sistemden parametre seçimine ihtiyaç olmaksızın Mayıs ve Ağustos ayları için asgari fiyat ücret bilgisi otomatik olarak gelecektir. Burada belirtilen fiyat Mayıs ve Ağustos aylarını aynı zamanda numune alma fiyatlarını da içermektedir. TRİX için ekstrada numune alma seçilmeyecektir.

Adım 4
Bir işletmenin, 10 adet balık çiftliği olması halinde yapılacak işleri seçtikten sonra 10 ile çarparak giriş yapması gerekecektir.

Örneğin:
Balık Çiftlikleri Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX) Mayıs ve Ağustos x 10 olacak.

Adım 5
Seçilen iş, Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Sadece Su) Ağustos Ayı ise deniz suyunda ya da balık çiftliği kapsamında aşağıdaki parametreler tek tek seçilecektir.

pH, AKM, Secchi Diski Derinliği, Tuzluluk, Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, Amonyum Azotu, Toplam Azot, Toplam Fosfor, Klorofil-a

Her bir tesisisin dört bir kenarından ve orta noktasından, farklı derinliklerinden alınarak kompozit hale getirilen 3 nokta ile, referans noktadan 3 farklı derinlikten olacak şekilde numune alma hariç yukarıdaki her bir parametre, her bir tesis için 6 ile çarpılarak girişi yapılacaktır.


Numune alma her bir tesis için Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında bir kez seçilmelidir.

Adım 6
Laboratuvar ataması olduktan sonra faaliyetin gerçekleşmesi için planlama yapılacaktır.

Atanan işlerin ardından laboratuvar ve tesisler uygun oldukları zaman dilimini birlikte programlayabilecektir.

Kaynak: Çevre Referans Laboratuvarı

Benzer Paylaşımlar

Yorum Yaz