Hakkında

AEM markası ile iş hayatına atılan laboratuvar, Türkiye'deki çevre paydaşlarına numune alma, ölçüm ve analiz hizmeti vermek amacıyla, 2006 yılında Maltepe, İstanbul'da kuruldu. Kuruluşta yer alan ortak isimlerinin baş harfleri ile AEM markası oluşturuldu. Tam unvanı ise şu şekilde belirlendi: AEM Çevre Laboratuarı Analiz Ticaret Anonim Şirketi.

Kurulan 10 kişilik ekip ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başvurusu için çalışmalara başlandı ve 2007 yılında laboratuvar ön yeterlilik belgesi alarak süreç tamamlandı. TÜRKAK'tan alınan TS EN ISO/IEC 17025 standart akreditasyonu ise çalışmalar neticesinde 2008 yılında şirkete katıldı, uluslararası geçerliği olan akredite bir laboratuvar oluştu.

Sektörde yeni olmasına rağmen; arıtma tesisi projelendirme, inşa ve işletme hizmeti veren ilk firmadan kazanılan deneyim, tecrübe, ticari beceri ve yatırım hacmindeki büyüklük sayesinde, çevre laboratuvarı hizmeti veren diğer paydaşlar arasındaki saygın konuma, ilk bir iki yılda sahip oldu. Dönemin büyük çevre laboratuvarları arasında kısa sürede yer aldı.

Kurulduktan üç yıl sonra, 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ön yeterlilik belgesini, yeterlilik belgesine çevirdi. Dört yıllık geçerlilik süresi olan belge, 2013 yılında yenilendi. Mevzuat değişikliği ile son alınan belgenin geçerlilik süresi beş yıla çıkarıldı.

Çevre laboratuvarı olarak kurulan şirket, zaman içerisinde farklı kollarda da faaliyet göstermeye başladı. İlk olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen, yüzme havuzu suyu numune alma ve analiz yapma yetki belgesini 2012 yılında almaya hak kazandı. Böylece ticari amaçlı kullanımı olan havuzlarda gerçekleştirilen rutin kontrolleri, İstanbul'da yapabilen ilk yetkili özel laboratuvar unvanına sahip oldu. Daha sonra, iş sağlığı ve güvenliği, iş hijyeni konularında; ölçüm, test ve analiz hizmeti verebilecek yetkili laboratuvarlar arasına 2015 yılında katıldı. Bu sayede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da yeterli görüldü ve yetki belgesi almaya hak kazandı. AEM Laboratuvarı, periyodik kontroller konusunda kapsamını genişletmeye çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bugüne kadar pek çok OSB yönetimi, çeşitli TÜBİTAK ve havza izleme projeleri ile sudan numune alma ve analiz çalışmalarını başarı ile tamamladı. Günümüzde benzer projelerde faaliyet göstermektedir. Ayrıca çevre izin ve lisans aşamasında; atık su, emisyon, imisyon, gürültü, atık matrislerinde gerçekleştirilen numune alma, ölçüm ve analiz çalışmaları ile irili, ufaklı şirketlerin süreçlerine katkıda bulundu ve bulunmaya devam etmektedir.

Kronoloji

AEM Laboratuvarı, İstanbul Maltepe'de yaklaşık 10 kişilik ekip ile çalışmalarına başladı.

Çevre ve Orman Bakanlığından çevre analizleri ön yeterlilik belgesi aldı.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında, akredite laboratuvar olmaya hak kazandı.

Çevre ve Orman Bakanlığından çevre ölçüm ve analizleri yeterlik belgesi almaya hak kazandı.

Ortaklık yapısı değişti, şirketin çalışan sayısı yaklaşık 25 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yüzme havuzu suyu numune alma ve analiz yetki belgesini almaya hak kazandı. Bu sayede, İstanbul'daki özel laboratuvarlar arasında ilk yetki belgesini alan şirket oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre ölçüm ve analizleri yeterlik belgesi tekrar alınarak, ikinci yetki dönemine girildi.

Şirket çalışan sayısı yaklaşık 55 kişiye ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş sağlığı ve güvenliği, iş hijyeni; ölçüm, test ve analiz konularında yetki belgesi almaya hak kazandı.

AEM Laboratuvarı sektörde 10 yılını doldurdu.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ikinci kez akreditasyon yenilemesini yaparak, üçüncü dönemine başladı.

Vizyon

Laboratuvar çalışmalarında uluslararası hizmet verebilen örgütlenmeye ulaşmaktır.

Misyon

Yaşam döngüsünün sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak için analiz ve ölçüm hizmetlerini; yetkin, kaliteli, hızlı ve tarafsız bir şekilde, başta sanayi tesisleri olmak üzere, ihtiyaç duyan tüm örgütlere sunmaktır.